تاریخ مردم کوچه بازار فرانسه در قرن هجده

تاریخ مردم کوچه بازار فرانسه در قرن هجده

مهدی رضایی


اکران نمایش پایان یافت
حسامی (قدیمی و غیرقابل استفاده)

خیابان علوی - جنب خانه عباسیان - مدرسه شهیدان حسامی (آیت الله سعیدی سابق)

تلفن هماهنگی09137290700

بازیگران

  • تصویر بازیگر رضا رادبخت
  • تصویر بازیگر علیرضا دیم کار
  • تصویر بازیگر بهداد مشایخی
  • تصویر بازیگر حسین عباس پور
  • تصویر بازیگر یاسمن نصیری

عوامل فیلم

  • تصویر عوامل نمایش مهدی رضایی
  • تصویر عوامل نمایش پیام لاریان
  • تصویر عوامل نمایش علیرضا دیم کار
  • تصویر عوامل نمایش امیر مسعود همایون فال

اسپانسر ها

برگزارکنندگان