سرزمین قصه ها

سرزمین قصه ها

رضا رادبخت


اکران نمایش پایان یافت
فرهنگسرای مهر

کاشان - بلوار خاندایی - فرهنگسرای مهر

تلفن هماهنگی09392620676
سرزمین قصه ها

بازیگران

  • تصویر بازیگر رضا رادبخت
  • تصویر بازیگر بهداد مشایخی
  • تصویر بازیگر علی سلیمانی
  • تصویر بازیگر علی رضا کاضمی

عوامل فیلم

  • تصویر عوامل نمایش کارگردان: رضا رادبخت

اسپانسر ها

برگزارکنندگان