نمایش آواز خوان طاس

نمایش آواز خوان طاس

وحیدرضا صادقپور


اکران نمایش پایان یافت
تماشاخانه نصر

مجموعه فرهنگی هنری گردشگری خانه نقلی کاشان

تلفن هماهنگی09392620676

بازیگران

 • تصویر بازیگر محمد حمیدی شاد
 • تصویر بازیگر وحیدرضا صادقپور
 • تصویر بازیگر زهره استادی
 • تصویر بازیگر مریم حمیدی جو
 • تصویر بازیگر بهمن صادقپور

عوامل فیلم

 • تصویر عوامل نمایش تهیه کننده: اکبر رضوانیان
 • تصویر عوامل نمایش نویسنده: اوژن یونسکو
 • تصویر عوامل نمایش طراح و کارگردان: وحیدرضا صادقپور

اسپانسر ها

 • اسپانسر نمایش
 • اسپانسر نمایش
 • اسپانسر نمایش
 • اسپانسر نمایش

برگزارکنندگان

 • برگزارکننده نمایش
 • برگزارکننده نمایش