نمایش یک دقیقه (سیاه بازی)

نمایش یک دقیقه (سیاه بازی)

رضا رادبخت


اکران نمایش پایان یافت
فرهنگسرای مهر

کاشان - بلوار خاندایی - فرهنگسرای مهر

تلفن هماهنگی09392620676
نمایش یک دقیقه (سیاه بازی)

بازیگران

  • تصویر بازیگر رضا رادبخت
  • تصویر بازیگر بهداد مشایخی

عوامل فیلم

  • تصویر عوامل نمایش نویسنده : مهدی صفاری نژاد

اسپانسر ها

برگزارکنندگان