پلنگ صورتی

پلنگ صورتی

نوروز 99


به زودی
تالار فرهنگ

ابتدای خیابان نطنز،تالار فرهنگ

اجرای مجدد نمایش

پلنگ صورتی در نوروز 99

 

تلفن هماهنگی09913940407_09913940408

بازیگران

  • تصویر بازیگر وحید رضا صادقپور
  • تصویر بازیگر بهنام سراج
  • تصویر بازیگر محمد عباس زاده
  • تصویر بازیگر سمیه اکبری

عوامل فیلم

  • تصویر عوامل نمایش کارگردان: محسن بلوری
  • تصویر عوامل نمایش نویسنده:دکتر مهدی رسولی
  • تصویر عوامل نمایش تیزر: یوسف شیر خورشیدی
  • تصویر عوامل نمایش مسئول سایت :محمد بوم هندی

اسپانسر ها

  • اسپانسر نمایش

برگزارکنندگان